Voorzitter: Josje Zuurbier-Saarloos

Secretaris: Joke Poissonnier-D'hont wordt Ghislaine Rosendaal- van Hoeve

Penningmeester: Cees Geerse wordt overgenomen door Tony Groosman

Lid: Eugenie Kerkhof-Jansen  wordt Marie_José Hendriks 

Conservator: Jenny Rosendaal-Dees

 

 

Het eerste bestuur

Bedankt!!! 

Op de jaarvergadering van 23 januari 2023 heeft er  een wisseling van bestuursleden  plaats gehad. De bestuursleden tot 23 januari hadden aangegeven dat ze graag wilden stoppen. Zij zijn vanaf de oprichting tot grote steun geweest voor  Jenny Rosendaal.  We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we 3 nieuwe mensen hebben gevonden  die zich voor ons Museum willen inzetten.

hiernaast het nieuwe bestuur tijdens hun eerste bestuursvergadering.

zittend

mevr. Josje Suurbier  voorzitter

en Tony Groosman  penningmeester

van links naar rechts Jenny Rosendaal;

Ghislaine Rosendaal  secretaris.

Marie-josé Hendriks

 

deze foto is gemaakt tijdens de jaarvergadering van de vereniging MuseumHuis1912.  Aanwezig was de reken specialist Piet Dees  met een optreden na het officiële gedeelte ; hij had ook een antieke mechanische rekenmachine meegebracht  en demonstreerde hoe het mogelijk is om  moeilijke berekeningen te maken met dit apparaat.