Vanaf 23 april 2024 zijn we weer geopend voor de bezoekers.

Nieuwe exposities zullen zijn 

  • poëzie albums
  • oude landkaarten 

mocht iemand iets in bruikleen willen geven neem dan contact op met Jenny Rosendaal  o620424554 

We hebben inmiddels 28 poesie albums om dit seizoen te tonen aan het publiek. Een aantal zijn erg oud  . De oudste is uit 1890 en dan te bedenken dat deze dame zeer waarschijnlijk rond 1880 is geboren. Er is veelal in mooi handschrift geschreven.  De poesies inkijken is natuurlijk  niet meer mogelijk voor de bezoekers maar we zijn bezig de oudste poesies te digitaliseren zodat we ze kunnen tonen op onze tv. Een flinke klus maar wel erg leuk. Een prachtig stukje erfgoed dat nieuwe aandacht verdiend.

Is het Poesie of Poëzie Album? 

)p alle Albums staat Poesie zoals hiernaast. 

Korte ontstaansgeschiedenis van het poëzie-/poesiealbum

Poëziealbum/poesiealbum is zo’n 400 jaar geleden ontstaan in de Duitse universitaire wereld. De studenten, die vaak van universiteit naar universiteit zwierven, lieten hun bijbels signeren door medestudenten en professoren. Vaak kwam bij de handtekening een klein versje, een opdracht of een tekening. Al snel werd de trend door de verschillende drukkerijen opgemerkt en ging men bijbels drukken met meerdere blanco bladzijden voorin. De volgende stap was het drukken van boekjes met alleen blanco pagina’s. Zo’n “Stammbuch” of album amicorum (vriendenboekje) was niet alleen een aandenken voor de bezitter, het was ook een soort netwerken en een universitaire cv (curriculum vitae). De albums werden steeds mooier en zijn vaak prachtig versierd met illustraties en gedichten. Het gebruik werd ook door anderen overgenomen. Vooral aristocraten, handelaren en kunstenaars namen een album amicorum. Het album werd een statussymbool, een uiting van een gerespecteerde vriendenkring en zakelijke relaties. In het midden van de 19de eeuw veranderde het uiterlijk van het album. Het werd een cassette met losse blaadjes. Het verloor tegelijkertijd een belang in de “herenwereld”. De dames namen het over. Het losbladige systeem was geen groot succes. Al snel werd het weer een echt boekje. Het poëziealbum verloor z’n positie als statussymbool en als cv. Na 1850 zijn het vooral meisjes die een poëziealbum hebben. Het werd een boekje met lieve gedichtjes en schattige plaatjes. Het begrip poesiealbum is ontstaan doordat de eerste exemplaren geïmporteerd werden uit Duitsland. Deze boekjes droegen het opschrift Poesie (Duits voor poëzie), dat met de Nederlandse oe-klank werd uitgesproken.

Bron: Stedelijk museum Kampen.

oude landkaarten en kadasterkaarten uit de omgeving

dit gebied heeft een bijzondere  geschiedenis. Een gebied dat langzaam aan elkaar is gegroeid . Oost en west Zeeuws Vlaanderen konden vroeger elkaar bereiken via het water of via België".  Dit heeft geduurd tot oktober 1952. De Braakman (nu natuurgebied ) verdeelde Zeeuws Vlaanderen in 2 delen. Gelukkig was de Braakman net op tijd afgesloten voor de rampzalige februaristorm in 1953 .   In west Zeeuws Vlaanderen is veel land ingepolderd ; soms ook weer overstroomd  en weer opnieuw bedijkt. Dit gebeurde vanaf ongeveer 1100 door monniken van de st Baafs en de St Pieters abdij uit Gent .  In het verleden werden de dijken handmatig opgehoogd en dat betekende dat ze niet zo hoog en sterk waren.  Rondom Nieuwvliet  herinneren vele namen van de polders aan de heren van Nieuwvliet .

 Op het kaartje hiernaast zien we de oude gemeentegrenzen van Nieuwvliet .  Dit is ook te zien in het museum .  Een kadasterkaart uit 1845 met daarop de boerderij van Pieter de Hullu is dit jaar te zien .

Hoe werden vroeger kaarten gemaakt ?  misschien kunnen we daarover wat meer te weten komen  bij de opening  op  vrijdag 19 april 2024 .